2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Terapia

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) u młodego mężczyzny z cechami osobowości histrionicznej: opis przypadku

KRZYSZTOF KUBIAK1
1. Poradni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala KlinicznegoWojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 103-107
Słowa kluczowe: zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), osobowość histrioniczna, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek młodegomężczyzny z zaburzeniami dysocjacyjnymi,u którego stwierdzono również cechy osobowościhistrionicznej. Bezpośrednią przyczyną jego hospitalizacjibyły powtarzające się od 2 lat incydenty utratyprzytomności z drżeniem ciała, które mimo brakupotwierdzonych zmian w o.u.n. uważano za napadypadaczkowe. Podkreślono trudności różnicowaniaoraz potrzebę doświadczenia i współpracy lekarzyróżnych specjalności. Podstawową metodą terapeutycznąpozostaje psychoterapia, z uwzględnieniemniewielkich dawek leków przeciwdepresyjnych lubneuroleptyków.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Kubiak, Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego WAM,
ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa