2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Narzędzia kliniczne

Edynburska skala depresji poporodowej

KATARZYNA BORYSEWICZ1
1. Oddziału Psychiatrii SPZZOZ w Gryficach
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 71-77
Słowa kluczowe: depresja poporodowa, Edynburska Skala Depresji Poporodowej

Streszczenie

Zaburzenia depresyjne występujące w okresie połogu stanowią szczególne zagrożenie zarówno dla matek jak i dzieci. Opisywana w niniejszej pracy i używana w wielu krajach Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale) wydaje się bardziej od innych skal użyteczna w badaniu położnic.

Adres do korespondencji:
Lek. Katarzyna Borysewicz, ul. Łąkowa 17/3, 72-300 Gryfice