2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Przezczaszkowa usg

Monitorowanie pacjentów po urazach głowy za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej

JOANNA WOJCZAL1, ZBIGNIEW STELMASIAK1, ANNA SZCZEPAŃSKA-SZEREJ1
1. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 25-30
Słowa kluczowe: przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska, urazy czaszkowo-mózgowe, skurcz naczyniowy, przekrwienie mózgu, autoregulacja naczyń mózgowych, monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego

Streszczenie

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska (TCD) jest bardzo przydatną metodą do wykrywania oraz monitorowania w czasie rzeczywistym zaburzeń hemodynamiki krążenia mózgowego. Jest to badanie nieinwazyjne, stosunkowo niedrogie, może być wykonywane przyłóżkowo, niezależnie od stanu pacjenta. Wymaga jednak dużej wprawy i doświadczenia ze strony badającego. TCD jest szeroko stosowany do monitorowania pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych. Badanie to pozwala na śledzenie całego kompleksu patofizjologicznych zmian wywołanych urazem mózgu. Do głównych zaburzeń pourazowych, które można wykryć i monitorować z pomocą tej metody należą: skurcz naczyniowy, przekrwienie, stopień zachowania autoregulacji naczyń mózgowych, pośrednio zmiany ciśnienia wewnątrzczaszkowego oraz brak krążenia mózgowego. Codziennie przeprowadzane badania TCD u pacjentów po urazach mózgu ułatwiają właściwą ocenę i różnicowanie rodzaju zaburzeń hemodynamiki krążenia mózgowego oraz pozwalają na monitorowanie skuteczności leczenia. W artykule tym przedstawiono przegląd najnowszych danych na ten temat.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Wojczal, Klinika Neurologii AM,
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin