2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Nowe leki przeciwpadaczkowe

Nowe leki przeciwpadaczkowe

Danuta Rościszewska1, Krzysztof Owczarek1
1. Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 7-16
Słowa kluczowe: padaczka, nowe leki przeciwpadaczkowe, leczenie, niepożądane

Streszczenie

Wyniki badań dotyczących skuteczności leczenia padaczki świadczą, że ok. 30-60% pacjentów nie jest leczonych z zadawalającym efektem. Nowe leki przeciw padaczkowe dzięki nowym, bardziej swoistym mechanizmom działania, otworzyły nowe możliwości w leczeniu padaczek lekoopornych. Przy wyborze leku należy kierować się znajomością farmakologicznego profilu leku, jego skutecznością oraz należy znać jego interakcje oraz objawy niepożądane. W pracy przedstawiono podstawowe kryteria wyboru leku przeciwpadaczkowego podkreślając rolę diagnostyki różnicowej w terapii. Opisane zostały mechanizmy działania leków nowej generacji. Na podstawie dotychczasowych obserwacji i badań klinicznych zgromadzono dane pozwalające na ocenę przydatności tych leków w leczeniu określonych typów napadów padaczkowych. Leki nowej generacji mają właściwości, które mogą być szczególnie cenne w najtrudniejszych przypadkach, przede wszystkim u osób z zaburzeniami psychicznymi, ze względu na brak interakcji z innymi lekami oraz faktem, że nie wpływają one ujemnie na nastrój i funkcje poznawcze. Kolejną grupą specjalnej troski, wymagającą specyficznego podejścia, są kobiety cierpiące na padaczkę. Pomimo, że dane dotyczące stosowania leków przeciwpadaczkowych nowej generacji u kobiet w ciąży nie są liczne, to dotychczasowe doświadczenia wskazują, że niektóre z nich mogą być stosowane z mniejszym ryzykiem teratogenności. Zmniejszona liczba objawów ubocznych i brak interakcji nowych leków mogą stać się niezwykle ważnymi i pożądanymi właściwościami w terapii szybko rosnącej populacji osób z padaczką w zaawansowanym wieku.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Jędrzejczak, Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP,
ul. Czerniakowska 231,00-416 Warszawa