2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Przezczaszkowa usg

Przezczaszkowa ultrasonograficzna diagnostyka skurczu naczyniowego w krwawieniu podpajęczynówkowym

JOANNA WOJCZAL1, ANNA SZCZEPAŃSKA-SZEREJ1, ZBIGNIEW STELMASIAK1, EWA BELNIAK-LEGIEĆ1
1. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 17-23
Słowa kluczowe: przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska, skurcz naczyniowy, krwawienie podpajęczynówkowe

Streszczenie

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska (TCD) jest bardzo przydatną metodą do wykrywania oraz monitorowania skurczu naczyniowego u pacjentów z krwawieniem podpajęczynówkowym. Jest to badanie nieinwazyjne, stosunkowo niedrogie, może być wykonywane przyłóżkowo, niezależnie od stanu pacjenta. Wymaga jednak dużej wprawy i doświadczenia ze strony badającego. W artykule tym opisujemy trudności związane z właściwą TCD diagnostyką skurczu naczyniowego oraz różnicowanie skurczu naczyniowego z innymi stanami przebiegającymi ze wzrostem prędkości przepływu. Ponadto przedstawiono przegląd najnowszych kryteriów rozpoznania skurczu poszczególnych tętnic na podstawie mózgu. Codzienne badania TCD u pacjentów z SAH ułatwiają właściwą ocenę skurczu oraz pozwalają na wykrycie pacjentów szczególnie zagrożonych powstaniem deficytu neurologicznego. Ponadto umożliwiają kontrolę skuteczności leczenia skurczu. Z pomocą badania TCD możemy wybrać również optymalny czas angiografii oraz przeprowadzenia ewentualnej operacji tętniaka.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Wojczal, Klinika Neurologii AM,
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin