2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Doświadczenia

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGOl

dr WŁODZIMIERZ A. BRODNIAK1, doc. dr hab. CZESŁAW CZABAŁA1, prof. dr hab. STANISŁAW DĄBROWSKI1, dr WOJCIECH KŁOSIŃSKI1, mgr WANDA LANGIEWICZ1, dr med. BOŻENA PIETR2YKOWSKA1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9,455-472