2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Doświadczenia

Psychiatria na pograniczu kliniki i środowiska: nowe perspektywy rozwoju psychiatrii środowiskowej w Holandii

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 383-388
Słowa kluczowe: psychiatria środowiskowa, Holandia

Streszczenie

Chociaż psychiatria środowiskowaw Holandii ma bogatą tradycję, ajeden z najsławniejszychpsychiatrów holenderskich pracował zgodnie z jejzasadami, w latach siedemdziesiątych psychiatria środowiskowafunkcjonowaładość kiepsko. Głównąprzeszkodąjejprawidłowego wdrożenia były czynniki kulturowei społeczne oraz rozczłonkowanie systemu psychiatrycznejopieki zdrowotnej a nie brak dostatecznych środkówfinansowych. Rządowe akty prawne stworzyły nowąszansę. Rząd zmusił instytucje do wzajemnej współpracyi przeznaczył pieniądze na nowe programy opieki. Znalezienienowych lub modyfikacja starych sposobów pomocychorym psychicznie w utrzymaniu się w środowiskui prowadzeniu godnego życia zależy już teraz tylko odpracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Adres do korespondencji:
Dr Margareet de Pater,
Oude Arnhemse Weg 260, 3705 BK 2EIST, The Netherlands