2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 3

Koncepcja

Psychiatria środowiskowa: idea, system, metoda i tło

Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 319-337
Słowa kluczowe: psychiatria środowiskowa, Polska

Streszczenie

Zwrócono uwagę oraz scharakteryzowanoróżnorodność znaczeniową terminu „psychiatria środowiskowa", rozumianego, jakopewne przesłanie moralne (idea przyjaznej wspólnoty),system organizacyjny (środowiskowy modelpsychiatrycznej opieki zdrowotnej), metoda leczeniai rehabilitacji (leczenie środowiskowe) lub sytuującegozagadnienia psychiatryczne w kontekścielub na tle innych problemów społecznych (ekologiaspołeczna). Zestawiono też aktualną sytuację orazuwarunkowania pozytywnie lub negatywnie wpływającena możliwości realizacji celów psychiatriiśrodowiskowej w Polsce. Podkreślonoznaczeniedzisiejszychrozstrzygnięćdlaprzyszłości.

Adres do korespondencji:
J. Wciórka, I Klinika Psychiatryczna IPiN, Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa
E-mail: wciorka@ipin.edu.pl