2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Drogi i bezdroża: kilka myśli na temat psychiatrii mijającego XX wieku

Sławomir Sidorowicz1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 529-531
Adres do korespondencji:
Doc. Sławomir Sidorowicz
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław