2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Od chorego umysłu do chorego człowieka

TADEUSZ PARNOWSKI1
1. II Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 517-520
Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Parnowski
II Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa