2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Psychiatria na przełomie wieków

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9, 523-526
Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa