2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Refleksja na temat psychiatrii mijającego XX stulecia

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9, 527-528
Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań