2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Refleksje na temat psychiatrii mijającego XX stulecia

Robert Teodor Hese1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 495-496
Adres do korespondencji:
Dr hab. Robert Teodor Hese
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Pyskowicka 49, 42-612 Tarnowskie Góry