2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Leczenie elektrowstrząsowe w przypadku otępienia w chorobie Alzheimera

Stefan Krzymiński1, WIOLETTA GIEMZA-URBANOWICZ1, EWA KRAJCER-GRETSCHEL1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 75-79
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, leczenie elektrowstrząsowe

Streszczenie

Artykuł przedstawia przypadek kobiety z otępieniem typu Alzheimera skojarzonego z zaburzeniami zachowania i anoreksją niereagującymi na leczenie lekami neuroleptycznymi i z korzystną reakcją na leczenie elektrowstrząsowe.

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
66-212 Cibórz, woj. lubuskie