2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Neurologia

Próby leczenia farmakologicznego stwardnienia bocznego zanikowego (SLA)

JOANNA IŁŻECKA1, ZBIGNIEW STELMASIAK1
1. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postęp Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 27-31
Słowa kluczowe: stwardnienie boczne zanikowe, leczenie

Streszczenie

Stwardnienie boczne zanikowe (SLA) jest chorobą neurodegeneracyjną, w której występuje uszkodzenie górnego i dolnego motoneuronu. Etiopatogeneza schorzenia jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, ale wciąż niewyjaśniona. Uwzględnia się rolę uszkodzenia oksydacyjnego, nadmiernej toksyczności glutaminianu, niedoboru czynników troficznych, rolę czynników genetycznych, środowiskowych i autoimmunologicznych. Leczenie powinno mieć charakter skojarzony i wpływać na różne potencjalne mechanizmy neurodegeneracji, z uwzględnieniem m.in. leków hamujących nadmierną aktywność kwasu glutaminowego, usuwających wolne rodniki, czynników neurotroficznych i terapii genowej.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Iłżecka,
Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej,
ul. Jaczewskiego 8,
20-954 Lublin