2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Szpital czy dom – długoterminowa hospitalizacja w jadłowstręcie psychicznym. Opis przypadku

Cezary Żechowski1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 81-87
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, hospitalizacja, opis przypadku

Streszczenie

W artykule opisano przypadek pacjentki z jadłowstrętem psychicznym hospitalizowanej wielokrotnie i długoterminowo. Omówiono trudności, jakie pojawiły się w trakcie leczenia oraz wpływ takich czynników na przebieg choroby, jak: alkoholizm rodzica, współpraca rodziny i pacjenta.

Adres do korespondencji:
Dr Cezary Żechowski,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa