2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby Addisona: opis przypadku

IZABELA NIEDŹWIEDZKA1, JOANNA BRZOSKA-MIZGALSKA1, ANDRZEJ BEMBENEK1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 89-93
Słowa kluczowe: choroba Addisona, zaburzenia psychiczne, opis przypadku

Streszczenie

Praca przedstawia trudności diagnostyczne nastręczane przez zaburzenia psychiczne w niewydolności kory nadnerczy. W opisanym przypadku pacjentki niedocenienie dolegliwości somatycznych i zbyt pochopne zastosowanie neuroleptyków spowodowały znaczne pogorszenie stanu fizycznego chorej i opóźniły właściwe postępowanie lecznicze.

Adres do korespondencji:
Lek. I. Niedźwiedzka,
I Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa