2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 2

Choroby układowe tkanki łącznej

Patogeneza zespołów neurologicznych w układowych chorobach tkanki łącznej

KRYSTYNA HONCZARENKO1, LIDIA OSTANEK2
1. Katedry i Kliniki Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2. Kliniki Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 125-128
Słowa kluczowe: choroby układowe tkanki łącznej, układ nerwowy, układowe zapalenie naczyń, patogeneza

Streszczenie

Zaburzenia neurologiczne w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej występują najczęściej w toczniu układowym rumieniowatym i guzkowym zapaleniu tętnic. Dotyczą one zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego. Przyczyną tych zaburzeń są różne procesy autoimmunologiczne: miejscowe zapalenie naczyń, jako reakcja na kompleksy antygen/przeciwciało, rozsiane uszkodzenie neuronów wraz z występowaniem tych specyficznych przeciwciał.

Adres do korespondencji:
Doc. Krystyna Honczarenko,
Katedra i Klinika Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-344 Szczecin