2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Receptory metabotropowe dla kwasu glutaminowego: rola fizjologiczna i znaczenie w stanach chorobowych o.u.n.

Piotr Maciejak2, DARIUSZ ROKICKI1, AGNIESZKA I. CZŁONKOWSKA1, MAREK SIEMIĄTKOWSKI2, Halina Sienkiewicz-Jarosz3, JANUSZ SZYNDLER1, Adam Płaźnik1,2
1. Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. I Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 199-217
Słowa kluczowe: receptory metabotropowe dla kwasu glutaminowego, receptory jonotropowe dla kwasu glutaminowego, aminokwasy pobudzające

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat roli, jaką odgrywają receptory metabotropowe dla kwasu glutaminowego (mGluRs) w stanach fizjologicznych i patologicznych o.u.n. W pierwszej części pracy przedstawiono klasyfikację i dystrybucję mGluRs w o.u.n. Omówiono wpływ tego typu receptorów na funkcjonowanie kanałów wapniowych, potasowych oraz ich interakcje z innymi systemami neuroprzekaźnikowymi. W części drugiej zaprezentowano udział mGluRs w stanach chorobowych o.u.n. i potencjalną rolę, jaką mogą odgrywać ligandy tych receptorów w leczeniu bólu, epilepsji, zaburzeń neurodegeneracyjnych, lęku, depresji i uzależnień lekowych.

Adres do korespondencji:
Prof. Adam Płaźnik,
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa,
e-mail: adaplaz@yahoo.com