2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Esej historyczny

Formowanie środowiska psychiatrów w zaborze rosyjskim w II połowie XIX wieku

Grażyna Herczyńska1
1. Pracowni Historii Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 395-400
Słowa kluczowe: towarzystwa naukowe, historia, wiek XIX

Streszczenie

Na tle aktywności pierwszych towarzystw naukowych w Europie autorka przedstawia okoliczności powstania, działalności i upadku Oddziału Chorób Umysłowych, Nerwowych i Psychiatrii Sądowej Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1864-1872. (red.)

Adres do korespondencji:
Mgr Grażyna Herczyńska,
Pracownia Historii Psychiatrii IPiN,
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa