2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Spostrzeżenia kliniczne

Jakość życia pacjentów schizofrenicznych

JOANNA GÓRECKA1
1. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w JarosławiuSpecjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 389-394
Słowa kluczowe: schizofrenia, jakość życia

Streszczenie

Celem pracy jest próba odpowiedzi napy tanie, co wpływa na ocenę jakości życia przez pacjentów schizofrenicznych, w oparciu o dotychczasowe wyniki badań. Pokrótce zaprezentowano definicję oraz przegląd dotychczas używanych narzędzi badających jakość życia. Analizowane czynniki podzielono na: związane ze stanem zdrowia, z leczeniem i czynniki socjodemograficzne. Wyniki badań są częściowo niejednoznaczne. Jednak wyłaniają się pewne prawidłowości, które pozwalają stwierdzić, że wysoki poziom jakości życia u pacjentów schizofrenicznych można osiągnąć dzięki wczesnemu rozpoczęciu leczenia, dążeniu do zmniejszenia nasilenia objawów psychotycznych (szczególnie negatywnych), leczeniu współistniejących zaburzeń depresyjnych i lękowych, stosowaniu neuroleptyków atypowych, dążeniu do skrócenia czasu pobytu w szpitalu i innych zamkniętych instytucjach, zapewnieniu wsparcia społecznego, wdrożeniu programów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, utrzymywaniu związku terapeutycznego z pacjentem.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Górecka, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespól Opieki Zdrowotnej,
ul Kościuszki 18,
37-500 Jarosław,
e-mail: j-gorecka@wp.pl