2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 10, zeszyt 4

Spostrzeżenia kliniczne

Psychoterapia w ramach zespołu leczenia domowego

Katarzyna Prot1, EDYTA PROCNER1
1. Zespołu Leczenia Domowego IV Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, 10, 383-387
Słowa kluczowe: leczenie domowe, psychoterapia

Streszczenie

Autorki przedstawiają 18-letnie doświadczenia pracy psychoterapeutycznej podejmowanej w ramach zespołu leczenia domowego w warszawskim osiedlu Bródno. Omawiają założenia i teoretyczne podstawy swego działania oraz ilustrującego ogólne zasady indywidualnymi przykładami. Omawiają problemy terapii pacjentów chorych na schizofrenię lub inne zaburzenia oraz przykłady interwencji adresowanych do ich rodzin. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Prot,
Zespół Leczenia Domowego IV Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Suwalska 11,
03-252 Warszawa