2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Narada konsultantów wojewódzkich

Aktualne problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej i zadania konsultantów wojewódzkich

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 307-319
Adres do korespondencji:
Adres: Prof Stanisław Pużyński, II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa