2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Psychiatria środowiskowa

Koordynacja leczenia – przegląd literatury światowej

Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka1, Ludmiła Boguszewska1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 197-203
Słowa kluczowe: koordynacja leczenia, psychiatria środowiskowa

Streszczenie

Na podstawie analizy artykułów opublikowanych w ośmiu międzynarodowych czasopismach w latach 1993-2000 przedstawiono najważniejsze informacje o koordynacji leczenia (case management). Opisano główne funkcje i różne modele sprawowania koordynacji, przedstawiono także syntezę wyników badań nad efektywnością koordynacji oraz procesem jej sprawowania. Z przeglądu wynika, że w wielu miarach programy koordynacji są skuteczniejsze od opieki standardowej, m. in. krótszy jest czas hospitalizacji, większa satysfakcja z usług, lepsze wykorzystanie służb środowiskowych przez chorych oraz mniejsze obciążenie ich rodzin.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii
i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa