2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Otępienia

Otępienie wywołane odkładaniem się złogów alfa-synukleiny

Piotr Wierzbiński2, Tadeusz Pietras1, MACIEJ CIEBIADA1, Andrzej Witusik1, PAWEŁ GÓRSKI1
1. Pracownia Gerontologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi
2. Studenckie Koło Naukowego przy Klinice Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 223-235
Słowa kluczowe: otępienie, choroba Parkinsona, ciałka Lewy’ego

Streszczenie

Nieprawidłowa kumulacja białek w ośrodkowym układzie nerwowym jest najważniejszą przyczyną chorób neurodegeneracyjnych. Ciałka Lewy'ego są złogami złożonymi głównie z białka synukleiny odpowiedzialnymi za powstawanie choroby Parkinsona i otępienia z ciałkami Lewy'ego. Jest ono uważane za drugą, co do częstości przyczynę otępień. Złogi złożone z synukleiny spotyka się również w zaniku wieloukładowym. Otępienie z ciałkami Lewy'ego charakteryzuje się deficytami uwagi, charakterem czołowo-podkorowym, obecnością halucynacji wzrokowych, objawami pozapiramidowymi i fluktuacjami funkcji poznawczych. W leczeniu tego otępienia lekami z wyboru są inhibitory acetylocholinoesterazy.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Tadeusz Pietras, Pracownia Gerontologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej,
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,
tel. (42) 6787505, fax: (42) 6782129