2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Narada konsultantów wojewódzkich

Podstawowe problemy psychiatrii dzieci i młodzieży

Irena Namysłowska1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ostępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 307-319
Adres do korespondencji:
Adres: Prof Irena Namysłowska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa