2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Inne zagadnienia psychogeriatrii

Prowadzenie pojazdów przez osoby z chorobą Alzheimera

WIOLETTA GIEMZA-URBANOWICZ1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 293-300
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, / prowadzenie pojazdów

Streszczenie

W Polsce prawo jazdy wydawane jest dożywotnio. Nie ma uregulowań prawnych odnośnie ograniczeń w związku z pojawieniem się u kierowcy choroby zarówno fizycznej, jak i psychicznej, a także w podeszłym wieku. Dotyczy to także pacjentów z chorobą Alzheimera (ch.A.). Dotychczasowe wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w wielu krajach pod kątem oceny ryzyka wypadków samochodowych u pacjentów z ch.A., są odmienne. Zatem kwestia prowadzenia pojazdu mechanicznego u osoby z rozpoznaniem ch.A. staje się problemem przede wszystkim najbliższej rodziny oraz lekarza prowadzącego.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Wioletta Giemza-Urbanowicz, ul. Polna 8, 66-200 Świebodzin