2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Narada konsultantów wojewódzkich

Ważniejsze nieprawidłowości w realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Stanisław Dąbrowski1, WŁODZIMIERZ BRODNIAK1, Stefan Welbel1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 307-319
Adres do korespondencji:
Adres: Prof Stanisław Dąbrowski,
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa