2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 3

Otępienia

Wzrost stężenia zasad Schiffa w surowicy u chorych z otępieniem

ALEKSANDRA MUSIAŁ2, Tadeusz Pietras1
1. Pracownia Gerontologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi
2. Baylor College of Medicine Pulmonary & Critical Care, Houston, Texas, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 271-281
Słowa kluczowe: otępienie, peroksydacja lipidów, stres oksydacyjny

Streszczenie

Stres oksydacyjny odgrywa ważną rolę w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego. Mózg jest szczególnie podatny na oksydacyjne uszkodzenie lipidów ze względu na dużą zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i intensywny metabolizm tlenowy. Wskaźnikami ogólnoustrojowego lub narządowego stresu oksydacyjnego są produkty peroksydacji lipidów w surowicy. Rodzi się pytanie, czy ich stężenie może być większe w otępieniu, niż podczas normalnego starzenia się. Grupę badaną stanowiło 30 chorych z otępieniem i 18 zdrowych w podobnym wieku. U wszystkich chorych wykonano wybrane testy neuropsychologiczne, analizowano historię choroby, badano internistycznie i psychiatrycznie i wykonano tomografię komputerową głowy celem wykluczenia guzów mózgu. W surowicy oznaczono produkty peroksydacji lipidów, takie jak: dieny sprzężone, nadtlenki lipidów, produkty TBA-reaktywne i zasady Schiffa. Stwierdzono, że u chorych z otępieniem wzrosło stężenie zasad Schiffa w surowicy w stosunku do grupy kontrolnej i zmalało nadtlenków lipidów. Natężenie deficytów funkcji poznawczych nie korelowało ze stężeniami produktów peroksydacji lipidów.

Adres do korespondencji:
Adres: Dr Tadeusz Pietras, Pracownia Gerontologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej,
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel. (42) 6787505,fax: (42) 6782129