2002 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Schizofrenia

Nabywanie wiadomości na temat rozwiązywania problemów związanych z chorobą – porównanie metody treningu behawioralnego i psychoedukacji w grupie osób chorych na schizofrenię

KATARZYNA SPIRIDONOW1, BEATA KASPEREK1, Małgorzata Chądzyńska1, Joanna Meder1
1. Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11,371-381
Słowa kluczowe: schizofrenia, trening, psychoedukacja

Streszczenie

Porównano poziom nabywania umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chorobą w dwóch grupach pacjentów: (l) uczestniczącej w behawioralnym treningu radzenia sobie z objawami choroby i (2) uczestniczącej w psychoedukacji prowadzonej metodą dyskusyjną. W badanej grupie pacjentów trening radzenia sobie z objawami choroby okazał się skuteczniejszą metodą uczenia pacjentów rozwiązywania problemów związanych z chorobą niż psychoedukacja. Ponadto poziom nabywania wiadomości miał niewielki związek z poziomem nasilenia objawów psychopatologicznych w obu grupach, zarówno w badaniu początkowym jak i końcowym.

Adres do korespondencji:
Adres: Mgr Katarzyna Spiridonow,
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa