2002 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Choroba Parkinsona

Współczesne poglądy na rolę agonistów dopaminy w terapii choroby Parkinsona

Włodzimierz Kuran1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2002, 11, 383-390
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, agoniści dopaminy

Streszczenie

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono współczesne doświadczenia i poglądy związane z wykorzystaniem leków z grupy agonistów dopaminy w leczeniu choroby Parkinsona. Autor wymienia stosowane preparaty, charakteryzuje mechanizmy ich działania oraz zalety i wady, przedstawia porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania. W zakończeniu przedstawia propozycję podstawowych wskazań do ich zastosowania, podkreślając jednak jednocześnie znaczenie indywidualizacji takiej decyzji. (red.)

Adres do korespondencji:
Adres: I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa