2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Biochemiczne markery uszkodzenia mózgu

ARKADIUSZ WĘGLEWSKl1
1. Oddziału Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 111-116
Słowa kluczowe: markery biochemiczne, Sl00B, NSE, udar mózgu

Streszczenie

Poglądy – Uszkodzenia mózgu w przebiegu urazów i udarów stanowią w naszych czasach ogromny problem kliniczny i społeczny. Ogromny postęp, jaki dokonał się w diagnostyce neuroobrazowej nie idzie w parze z postępem w leczeniu i wczesnej dokładnej ocenie rokowania. Biochemiczna diagnostyka uszkodzeń mózgu stanowi nową możliwość w monitorowaniu leczenia i ocenie rokowania chorych. Podstawową rolę odgrywają obecnie: białko S100B i specyficzna enolaza neuronalna (NSE). S100B występuje w astrogleju, a NSE wykryto w cytoplazmie neuronów. W przebiegu uszkodzeń mózgu markery te są uwalniane do krwi i mogą być mierzone. Kilku autorów oceniało już ich przydatność diagnostyczną i prognostyczną. Większość badań potwierdza dobrą korelację między uwalnianiem markerów a stanem neurologicznym, obrazem CT i co szczególnie ważne – wysoką wartość w przewidywaniu sprawności chorego w dłuższej perspektywie.

Wnioski – Przydatność oznaczania markerów w monitorowaniu leczenia ciągle nie jest jasna. Wiadomo, że uwalniane po uszkodzeniach białko S100B może odgrywać rolę zarówno w procesach naprawczych mózgu jak i we wtórnym uszkodzeniu neuronów. Analiza S100B i NSE w pierwszych dobach po udarze może także pomóc przewidywać stan intelektualny chorego po udarze.

Adres do korespondencji:
Dr Arkadiusz Węglewski, Oddział Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II,
u!' Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów e-mail: awegl@poczta.onet.pl