2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 1

Schizofrenia: prewencja, wczesna interwencja

Kiedy rozpocząć interwencję farmakologiczną w schizofrenii?

Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii Neurologii, 2003, 12, 25-35
Słowa kluczowe: schizofrenia, zwiastun, faza prepsychotyczna, czynniki ryzyka, schizotaksja, wczesna interwencja, zapobieganie

Streszczenie

W pracy omówiono różne rozumienie terminu „wczesna interwencja", „czynniki ryzyka rozwoju schizofrenii", „markery schizofrenii". Przedstawiono zasady rozpoznawania predyspozycji do rozwoju schizofrenii, koncepcję schizotaksji oraz przegląd najnowszego piśmiennictwa na temat naukowych i etycznych podstaw wczesnego leczenia schizofrenii w fazie prepsychotycznej oraz propozycji takiego leczenia oraz zapobiegania psychozie.

Adres do korespondencji:
Adres: Prof Jolanta Rabe-Jabłońska,
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego,
ul. Czechosłowacka 8110, 92-216 Łódź, e-mail: jabl@csk.am.lodz.pl