2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Neurorozwojowa teoria powstawania autyzmu

Piotr Wierzbiński1,3, Tadeusz Pietras2,3, AGNIESZKA KWIATKOWSKA1,3
1. Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
2. Pracowni Geriatrii Kliniki Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi
3. Oddziału Łódzkiego Krajowego Towarzystwa Autyzmu
Piotr Wierzbiński, Wyższa Szkoła Finansów i Illformatyki im. Proj: Janusza Chechlillskiego, ul. Św. Jerzego 10112, 91-072 Łódź, tel/fax: (42) 6310460
Słowa kluczowe: autyzm, geny, czynniki prenatalne, koncepcja neurorozwojowa autyzmu

Streszczenie

Cel – Przedstawienie argumentów uzasadniających pogląd, iż autyzm jest pierwotnie zaburzeniem rozwoju ośrodkowego układu nerwowego powodującym nieprawidłowości komunikacji dziecka z innymi ludźmi, stereotypowe zachowania i inne nieprawidłowości funkcjonowania ujawniające się przed trzecim rokiem życia.

Poglądy – W patogenezie autyzmu ważną rolę odgrywają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe zaburzające rozwój płodu. Autyzm powstaje w wyniku działania na rozwijający się płód czynników chemicznych (np. talidomidu, czy wysokiego poziomu testosteronu) lub infekcji wirusowych (wirus różyczki, wirus odry, cytomegalowirus). W pracy przedstawiono także szeroko geny biorące udział w patogenezie autyzmu i związane z nimi loci chromosomowe.

Adres do korespondencji:
Piotr Wierzbiński, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Proj: Janusza Chechlińskiego,
ul. Św. Jerzego 10112, 91-072 Łódź, tel/fax: (42) 6310460