2004 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 2

Na okładce

Pierwszy Zjazd Psychiatrów Polskich

Grażyna Herczyńska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii