2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Wspomnienie

Jadwiga Fleszar-Szumigajowa (1925-2004)

Danuta Hajdukiewicz1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004; 13 (4): 419-421