2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Schizofrenia a osteoporoza

ANNA WYSZOGRODZKA-KUCHARSKA1, Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Kliniki Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 363-367
Słowa kluczowe: osteoporoza, hiperprolaktynemia, leczenie przeciwpsychotyczne, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący występowania osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią.

Poglądy. Jednym z nich jest obniżenie gęstości mineralnej kości, które doprowadza do osteopenii i osteoporozy. Omówiono jej przypuszczalne przyczyny, czynniki ryzyka oraz jej związki z leczeniem przeciwpsychotycznym. Powszechnie wiadomo, że pacjenci ze schizofrenią mają często inne współtowarzyszące schorzenia somatyczne.

Wnioski. Znajomość złożonych przyczyn osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią umożliwi jej profilaktykę, wczesne rozpoznawanie i odpowiednie leczenie.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Wyszogrodzka-Kucharska,
Klinika Chorób Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego,
ul. Czechosłowacka 8/10,
92-216Łódź,
e-mail: anakuch@poczta.onet.pl