2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Terapia przez internet

ALEKSANDRA NAKONIECZNY1
1. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych na Schizofrenię „De Integro” w Dąbrowie Górniczej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (4), 391-398
Słowa kluczowe: internet, terapia

Streszczenie

Cel. Przedstawiono założenia, typy aktywności oraz niektóre wyniki działalności portalu internetowego „Poznać i zrozumieć schizofrenię" (www.schizofrenia.info).

Poglądy. Portal jest nową, w pewnym sensie eksperymentalną, formą terapii – internetową pomocą poprzez uczestnictwo w jego aktywności. Zaangażowanie chorych lub ich bliskich może tu przejawiać się w różny sposób: dyskusje na forum, współtworzenie gazetki, pisanie pamiętnika, dzielenie się swoimi dokonaniami artystycznymi w postaci prac literackich czy plastycznych. Atutem portalu jest jego dostępność zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Drugą podkreślaną przez użytkowników zaletą jest anonimowość, a przyczyny potrzeby „ukrycia twarzy" są różne. Nieoceniony jest także fakt, iż na forum dyskusyjnym można podzielić się doświadczeniem z osobami, które także przeżyły psychozę, dowiedzieć się, jak inni poradzili sobie z podobnymi problemami. Przytoczono liczne opinie użytkowników na ten temat.

Wnioski. Portal nie jest tylko stroną internetową dającą informacje na temat choroby. Jest przede wszystkim swoistą internetową grupą samopomocową. Wypełnia lukę w systemie opieki oferowanej osobom chorym i stanowi uzupełniającą formę terapii schizofrenii. Jest też dowodem niezwykłej aktywności i kreatywności osób chorujących na schizofrenię.

Adres do korespondencji:
mgr Aleksandra Nakonieczny,
os. Robotnicze 3/15,
42-520 Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice;
e-mail: aleksandra@schizofrenia.info