2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Farmakoterapia epizodu depresyjnego u pacjenta z chorobą Parkinsona

PIOTR BARANOWSKI1, TOMASZ PAWŁOWSKI1, SŁAWOMIR BUDREWICZ2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 9-106
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, depresja, mirtazapina
Streszczenie

Cel. Leczenie depresji w chorobie Parkinsona stwarza ryzyko pogłębienia objawów neurologicznych oraz niebezpiecznych interakcji między lekami przeciwparkinsonowskimi i lekami przeciwdepresyjnym, może jednak poprawić samopoczucie oraz funkcjonowanie chorego.

Przypadek. Pacjent z epizodem depresyjnym w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona, leczony mirtazapiną.

Komentarz. Mirtazapina może być lekiem skutecznym i bezpiecznym w leczeniu depresji towarzyszącej chorobie Parkinsona u pacjentów równolegle leczonych lewodopą.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Baranowski, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: pbaranow@dilnet.wroc.pl