2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Indukowane zaburzenie urojeniowe

Małgorzata Dosiak1, Ewa Wojtyna1, TOMASZ UNDERMAN1, MARCIN BOJAROWSKI1
1. Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ - Szpital Miejski Nr 2 w Rudzie Śląskiej
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 19-106
Słowa kluczowe: indukowane zaburzenie urojeniowe, folie a deux, urojenia religijne, urojenia wielkościowe

Streszczenie

Cel. Przedstawiono rzadki zespól psychopatologiczny, znany jako indukowane zaburzenie urojeniowe, inaczej folie a deux.

Przypadek. Opis dotyczy przypadku, w którym wielkościowe, religijne urojenia syna byly podzielane przez ojca.

Komentarz. Rozpoznanie folie a deux umożliwia wdrożenie skutecznej strategii leczenia, prowadzącej do szybkiego ustąpienia objawów po rozdzieleniu osoby indukującej i zdrowej.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Dosiak, Oddział Psychiatryczny SPZOZ - Szpital Miejski Nr 2, ul. Lipa 2, 40-703 Ruda Śląska, tel. (32) 3440757, e-mail: mdosia@interia.pl