2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Obłęd pasożytniczy

PRZEMYSŁAW PACAN1, JACEK SZEPIETOWSKI2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 118-106
Słowa kluczowe: obłęd pasożytniczy, obłęd indukowany, diagnostyka

Streszczenie

Cel. Obłęd pasożytniczy jest zaburzeniem psychotycznym, z pojedynczym, hipochondrycznym sądem urojeniowym. Pacjenci doświadczając omamów dotykowych są przekonani o obecności pasożytów pod skórą lub w skórze.

Przypadek. Opisano przypadek obłędu pasożytniczego u 68-letniej kobiety i jej 71-letniego męża.

Komentarz. Omówiono trudności w rozpoznawaniu obłędu pasożytniczego jako halucynozy organicznej bądź zaburzenia urojeniowego indukowanego.

Adres do korespondencji:
Dr Przemysław Pacan, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail:pacanp@psych.am.wroc.pl