2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Psychoza podobna do schizofrenii w przebiegu niepostępującej encefalopatii

MAŁGORZATA ŚMIAROWSKA1, MAGDALENA LETKIEWICZ1, AGATA LISIECKA1, KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA1, RYSZARD KAMIŃSKI1, ELŻBIETA MIKOŁAJCZYK1
1. Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 44-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, anomalie neurorozwojowe, zaburzenia organiczne

Streszczenie

Cel. Ocena znaczenia zaburzeń rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego dla powstania i przebiegu psychozy typu schizofrenii.

Przypadek. 21-letni mężczyzna, leczony od 18 roku życia, początkowo z powodu zaburzeń zachowania, a następnie z powodu objawów depresyjnych i paranoidalnych. W badaniach obrazowych stwierdzono: niekomunikujące wodogłowie wewnętrzne, torbiel móżdżku i agenezję ciała modzelowatego.

Komentarz. Przypadek nawiązuje do neurorozwojowej koncepcji schizofrenii. W niepostępującej encefalopatii proces psychotyczny może przez długi czas przebiegać bezobjawowo, a sprawność intelektualna pozostaje prawidłowa. „Miękkie" objawy neurologiczne mogą być pierwszym zwiastunem zachodzących zmian.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Śmiarowska, Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin