2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Schizofrenia i uzależnienie od substancji psychoaktywnych - przypadek podwójnej diagnozy

ANNA SZŁAPA-ZALEWSKA1, AGATA KUREK-RUSIN1, ANNA DZIAŁAK2
1. Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii w Oświęcimiu
2. Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 90-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, uzależnienie od substancji, podwójna diagnoza

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek podwójnej diagnozy - wspólwystępowania schizofrenii i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Poruszono problem trudności diagnostycznych i terapeutycznych.

Przypadek. 35-letni mężczyzna ze schizofrenią, uzależniony od substancji psychoaktywnych.

Komentarz. Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez osoby chore na schizofrenię przyspiesza początek psychozy, stanowi o cięższym jej przebiegu, braku współpracy w leczeniu, a często również o oporności na leczenie farmakologiczne.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Szłapa-Zalewska, Oddział Psychosomatyki i Psychiatrii, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-602 Oświęcim