2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Szczególny obraz zaburzonego poczucia własnego ciała u młodego mężczyzny

Krzysztof Czuma1, DOROTA ORŁOWSKA1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala - Centrum Psychiatrii SPZOZ w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 55-106
Słowa kluczowe: zaburzenia poczucia ciała, muscle dysmorphia

Streszczenie

Cel. Przedstawiono kolejny, obok jadłowstrętu i dysmorfofobii, wariant niepsychotycznego zaburzenia odczuwania własnego ciała, który występuje u młodych mężczyzn trenujących kulturystykę, a polega na przekonaniu o niewystarczającej sile i rozmiarach mięśni.

Przypadek. 28-letni mężczyzna od lat uprawiał kulturystykę, wspomagając się anabolikami. Zaprzestanie używania spowodowało spadek masy ciała. Mimo nadal przeciętnej budowy, martwił się mizerną posturą, odczuwał zanik mięśni i był przekonany, że je zbyt mało. W wyniku leczenia zaakceptował własny wygląd i zrezygnował z uprawiania kulturystyki.

Komentarz. Objawy występujące u pacjenta przypominająjadłowstręt psychiczny, będąc jednocześnie ich odwrotnością. Opisywane zaburzenie określa się w piśmiennictwie jako muscle dysmorphia. Panująca wśród młodych mężczyzn moda na rozbudowaną muskulaturę, może prowadzić do wzrostu częstości tego typu zaburzeń.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Czuma, II Oddział Psychiatryczny Szpitala - Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice