2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Trichotillomania

ELŻBIETA TRYPKA1, PRZEMYSŁAW PACAN1, SYLWIA LEDZIŃSKA2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. SPZOZ we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 120-106
Słowa kluczowe: trichotillomania, terapia
Streszczenie

Cel. Trichotillomania jest rzadkim zaburzeniem kontroli impulsów, polegającym na przymusie wyrywania sobie włosów. Prowadzi do zauważalnej utraty włosów.

Przypadek. 52-letnia kobieta z objawami trichotillomanii.

Komentarz. W leczeniu trichotillomanii stosuje się głównie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Trichotillomania może być też skutecznie leczona olanzapiną.

Adres do korespondencji:
Dr Przemysław Pacan, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: pacanp@psych.am.wroc.pl