2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Wpływ padaczki i prawostronnej amygdalotomii na funkcjonowanie emocjonalno-poznawcze

AGATA MAKAREWICZ1, Katarzyna Kucharska-Pietura1, MAŁGORZATA WYBACZ1, DOROTA CHMIELEWSKA1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 7-106
Słowa kluczowe: padaczka, amygdalotomia, deficyty emocjonalno-poznawcze
Streszczenie

Cel. Przedstawiono wpływ padaczki i prawostronnej amygdalotomii na funkcjonowanie emocjonalno-poznawcze.

Przypadek. Pacjentka z padaczką, po prawostronnej amygdalotomii, została przebadana za pomocą bogatej baterii testów neuropsychologicznych.

Komentarz. Wykazano deficyty w zakresie funkcjonowania emocjonalno-poznawczego, będące konsekwencją uszkodzenia mózgu, zwłaszcza okolic czołowych i skroniowych.

Adres do korespondencji:
Dr Agata Makarewicz, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Głuska 1, 20-442 Lublin