2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zaburzenia świadomości u pacjenta z wyspiakiem trzustki

ANNA WYSZOGRODZKA-KUCHARSKA1, AGNIESZKA REMLINGER-WIERZCHOŃ1, ADRIAN KOSTULSKI1
1. Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 23-106
Słowa kluczowe: wyspiak (insulinoma), zaburzenia świadomości, hipoglikemia

Streszczenie

Cel. Błędne, pierwsze rozpoznanie wyspiaka trzustki jest częste, najczęściej jest to padaczka. Przedstawiono trudności diagnostyczne u pacjenta z zaburzeniami świadomości w przebiegu wyspiaka trzustki.

Przypadek. 30-letni pacjent z wszczepioną rok wcześniej zastawką aortalną, u którego występowały ilościowe i jakościowe zaburzenia świadomości o charakterze napadowym. W trakcie hospitalizacji psychiatrycznej wysunięto hipotezę, że przyczyną zaburzeń jest insulinoma. Hipotezę potwierdzono w oddziale internistycznym w toku dalszej diagnostyki, również endoskopowej.

Komentarz.. By skrócić czas od pojawienia się pierwszego objawu do ustalenia właściwej przyczyny ważne jest, by wcześnie i uważnie różnicować objawy hipoglikemii, w tym neuroglikopenii.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź