2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zaburzenie stresowe pourazowe jako następstwo szczególnej traumy podczas porodu

ALEKSANDRA ŚCIEPURO1, ALINA WILKOWSKA1, Jerzy Landowski1
1. Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 3-106
Słowa kluczowe: traumatyczny poród, dysocjacja, zaburzenie stresowe pourazowe
Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek zaburzeń stresowych pourazowych po szczególnej traumie podczas porodu.

Przypadek. 22-letnia pacjentka po porodzie zakończonym śmiercią noworodka. Opisano swoisty łańcuch patogenetyczny - od okresu ciąży, poprzez poród, z towarzyszącą mu ostrą reakcją na stres z cechami dysocjacji, aż do wystąpienia objawów zespołu stresu pourazowego.

Komentarz. Poza silną psychotraumą, istotną rolę w patogenezie zespołu stresu pourazowego odegrały cechy osobowości pacjentki oraz czynniki środowiskowe, zwłaszcza rodzinne.

Adres do korespondencji:
Dr Aleksandra Ściepuro, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej,
ul. Dębinki 7, paw. 25, 80-952 Gdańsk