2005 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, suplement 1

Opis przypadku

Zawarcie związku małżeńskiego a dalszy przebieg schizofrenii

Janusz Perzyński1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 62-106
Słowa kluczowe: schizofrenia, małżeństwo
Streszczenie

Cel. Przedstawiono przykład wpływu małżeństwa na przebieg schizofrenii.

Przypadek. Kobieta pięciokrotnie hospitalizowana psychiatrycznie z powodu schizofrenii, zawarła związek małżeński i wyjechała za granicę podtrzymując nadal kontakt ze swoim lekarzem psychiatrą. Od wielu lat pozostaje w remisji.

Komentarz. Małżeństwo może mieć korzystny wpływ na przebieg schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Perzyński, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Gluska 1, 20-439 Lublin