2005 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Neuropsychiatryczne objawy przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

TOMASZ PAWŁOWSKI1, Krzysztof Małyszczak1, MAŁGORZATA INGLOT2, MARCIN CZARNECKI2, WERONIKA RYMER2, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 342-336
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Cel. Wobec niedostatku informacji na ten temat w polskim piśmiennictwie, autorzy postanowili dokonać przeglądu aktualnych prac na temat neuropsychiatrycznych aspektów zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.

Poglądy. Wiele prac poświęcono pozawątrobowym przejawom choroby. Zagadnieniem szczególnej wagi, intrygującym zarówno w aspekcie poznawczym, jak również istotnym dla lekarza praktyka, jest występowanie u pacjentów przewlekle zakażonych HCV dolegliwości ze strony sfery psychicznej i intelektualnej. Zaburzenia neuropsychiatryczne występują wśród chorych zakażonych HCV częściej niż w ogólnej populacji, a także odsetek występowania zakażeń HCV u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jest wyższy w porównaniu z populacją ogólną.

Wnioski. Objawy psychopatologiczne występujące u pacjentów zarażonych HCV mają złożoną etiologię. W ich powstaniu odgrywają rolę zarówno czynniki reaktywne, jak i bezpośredni wpływ wirusa na ośrodkowy układ nerwowy.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Pawłowski, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: tpawlow@psych.am.wroc.pl